Strona główna

Wydawnictwo Wolters Kluwer i Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) uznając znaczenie edukacji włączającej podjęli inicjatywę zorganizowaniu cyklu konferencji poświęconych temu zagadnieniu. Pierwsza z nich dotycząca edukacji osób z dysfunkcją wzroku odbyła się 10 kwietnia br. Podczas obrad szczególny akcent został położony na znaczenie mediów elektronicznych w pracy z uczniami z tym rodzajem niepełnosprawności. Uczestnicy konferencji mieli również okazję przyjrzeć się edukacji włączającej w kontekście uwarunkowań prawnych i wyzwań, jakie przed nią stoją we współczesnej rzeczywistości oświatowej. Konferencję otworzyli prof. Stefan Kwiatkowski – prorektor ds. nauki APS oraz Elżbieta Piotrowska-Albin - Dyrektor Segmentu Edukacja Wolters Kluwer SA.

Oprócz reprezentantów środowiska oświatowego i naukowego w obradach wzięli udział również przedstawiciele organizacji społecznych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością wzrokową, w tym m.in. Fundacji na Rzecz Centrum Edukacyjnego dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących „CEDUNIS”, Fundacji” Szansa dla Niewidomych”

Sponsorem konferencji była firma SAD. Organizatorzy dziękują wszystkim instytucjom, które włączyły się w rozpropagowanie tej ważnej dla środowiska osób niedowidzących konferencji.

Dziękujemy za udział w konferencji.POLECAMY KSIĄŻKI
Zdrowe kierowanie klasą. Motywacja, komunikacja, dyscyplina 
Kształcenie specjalne w systemie oświaty. Vademecum dla organu prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców 
Kompetencje emocjonalne nauczyciela
Przejdź do księgarni Przejdź do księgarni Przejdź do księgarni

ORGANIZATORZY

Wolters Kluwer
Dyrektor Szkoły
Przed Szkołą
Akademia Pedagogiki Specjalnej

PATRONAT HONOROWY

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Mazowiecki Kurator Oświaty
WODN Łódź
Polski Związek Niewidomych
Fundacja VIS MAIOR
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Fundacja Bez Przeszkód
SZANSA CHENCE

MECENAS

SAD

PATRONAT MEDIALNY

oswiata.ABC.com.pl

PARTNER

PROGMAN