II Edycja

Strona główna

"Dyrektor Szkoły - miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej" wydawany przez Wolters Kluwer Polska S.A., przy finansowym oraz technologicznym wsparciu firmy AB SA oraz firm partnerskich, zrealizował cykl nieodpłatnych, regionalnych spotkań pod hasłem "Nowoczesne technologie w szkole". Konferencje odbyły się w 10 miastach w całej Polsce w tym w: Częstochowie, Bielsku-Białej, Nowym Targu, Lesznie, Bydgoszczy, Włocławku, Lublinie, Szczecinie, Olsztynie i Łodzi.

W spotkaniach wzięli udział dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz przedstawiciele władz samorządowych. Konferencje stały się polem do dyskusji i wymieniany poglądów na temat wykorzystywania nowoczesnych technologii we współczesnej szkole, a także w procesie edukacji.

Cykl „Nowoczesne technologie w szkole” dał możliwość poznania najnowszych rozwiązań nie tylko technologicznych dedykowanych oświacie. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak prawidłowo zadbać o bezpieczeństwo energetyczne szkoły, skąd można pozyskać finansowanie na zakup sprzętu, co zrobić aby przygotować dobrze zabezpieczoną sieć bezprzewodową w placówce, jak skutecznie chronić bazy danych, czy też jak ważne jest oprogramowanie antywirusowe.

Na konferencjach zaprezentowano także narzędzia wspierające zarządzanie szkołą i procesem dydaktycznym. Uczestnicy zapoznali się z systemami oraz programami wspomagającymi prowadzenie dokumentacji w szkole, takimi jak np. dziennik elektroniczny, czy moduł 'e-sekretariat'. Omawiane rozwiązania i narzędzia można było testować na miejscu w przygotowanej przez Organizatorów specjalnej sali lekcyjnej. Dyrektorzy mogli sprawdzić w działaniu m.in. system do przeprowadzania głosowań, wydajność i jakość drukarek, czy funkcjonalność wizulizerów w pracy z uczniem.

W większości miast konferencję otwierało wystąpienie przedstawiciela władz lokalnych. Prezentowano m.in. już wdrożone projekty wprowadzające nowoczesne rozwiązania technologiczne do szkół w danym regionie.

Następna okazja do wymiany poglądów i doświadczeń na temat oświaty i edukacji już 20 stycznia 2011 roku, kiedy to odbędzie się I Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011.

Wybierz miasto aby dowiedzieć się więcej...
Wywiad ze Zbigniewem Mądrym, Dyrektorem Handlowym – Członkiem Zarządu, AB SA

 

Wolters Kluwer Polska: Właśnie zakończył się cykl regionalnych konferencji „Nowoczesne technologie w szkole, którego byliście partnerem. Czy uważa Pan, że takie przedsięwzięcia mają szansę zmienić sposób wykorzystywania nowoczesnych technologii w szkołach?

Czytaj więcej >>

Organizator Partner główny Patroni

Partnerzy