I Edycja

Prelegenci


Rafa A. Figas
Prezes zarzdu POSTERUS Sp. z o.o.

Tworzeniem oprogramowania dla owiaty zajmuje si od 2001 roku. Wsptwrca najpopularniejszego systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji do szk ponadgimnazjalnych KSEON Optivum oraz systemu monitorowania jakoci edukacji Qualitas. Obecnie zaangaowany w rozwj elektronicznej platformy usug dla owiaty Rekte.pl. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Jest byym doradc Prezydenta Gdaska Pawa Adamowicza w zakresie monitorowania jakoci edukacji.
Organizator Partner główny Patroni
Partnerzy