I Edycja

Kontakt

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Biuro Organizatora
Edyta Molińska

Mobile: +48 605 366 665
e-mail: nowoczesnetechnologieWKP@gmail.com

Kontakt dla partnerów biznesowych:

Anna Sawicka
Tel. 022 535 83 27
Mobile: 728 313 453
E-mail: asawicka@wolterskluwer.pl
Organizator Partner główny Patroni
Partnerzy