Zobacz opis konferencji: Pobierz program
Pobierz formularz zgłoszeniowy Pobierz formularz
(tylko dla uczestników z referatem):
Pobierz program konferencji: Pobierz program
Wypełnij formularz zgłoszeniowy:
Podmiot:
Stanowisko: *
Termin, miejsce konferencji
Termin: 5 grudnia 2013 r.
godz. 10.00 - 16:30
Miejsce: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
przy ulicy Szczęśliwickiej 40 w Warszawie

Uwagi:
Dowiedziałem się o konferencji przez:
* Pola, których wypełnienie jest wymagane.

Warunki uczestnictwa
  • Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego.
  • Rezygnacje z udziału w konferencji przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wyżej podanym w formularzu on-line w celach marketingowych przez Organizatora konferencji - Wolters Kluwer Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 5 a (dalej: „WK Polska”). Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) mam prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Wolters Kluwer Polska S.A. na wyżej podany adres elektroniczny (e-mailowy) zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
Wyrażam zgodę na udostępnienie danych zawartych w powyższym formularzu on-line przez Organizatorów podmiotom będącym partnerami Konferencji i przetwarzanie ww. danych przez te podmioty w celach marketingowych.
Chcę otrzymać certyfikat potwierdzający udział w konferencji

Gościem specjalnym konferencji będzie Profesor Christopher Day z Uniwersytetu w Nottingham, autor książek tłumaczonych na wiele języków świata, zdobywca prestiżowej nagrody: Michael Huberman Award for Excellence in Research on Teachers (Nagrody Michaela Hubermana za Doskonałość w Badaniach nad Nauczycielami), przyznanej przez American Educational Research Association w 2010 roku.

Zobacz stronę poprzedniej edycji Konferencji „Liderzy Edukacji” Łódź, 14-15.06.2010 r. www.liderzywedukacji.uni.lodz.pl


Polecamy publikację:

Meritum Prawo Oświatowe