Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli
Zgłoszenie dla mediów
Strona główna

Dokąd zmierza europejska i polska edukacja przedszkolna? Jakie są wyzwania i zadania przed nią stojące? Komisja Europejska zwraca uwagę na dwa istotne problemy: równości szans edukacyjnych i efektywności edukacji.

MEN przeznacza 210 mln zł w 2013 r. na modernizację przedszkoli w ramach działań upowszechniających edukację przedszkolną. W pierwszym etapie pieniądze mają być skierowane do przedszkoli zlokalizowanych przy szkołach. A co z innymi przedszkolami? Ponadto 320 mln "rządowej dotacji na każdego przedszkolaka" zasili kasy samorządów.

Zapoznaj się z programemCennik | Relacja

 AZDSJak przygotować placówkę do funkcjonowania wg nowych zasad?
Czy polskie przedszkola dorównują standardom europejskim? Z czego możemy być dumni?
Jakie są kierunki rozwoju edukacji w UE?
Czy planowane zmiany w finansowaniu przedszkoli to rewolucja? Jak wpłyną one na organizację pracy przeszkolą?
Co się zmieni w naliczaniu subwencji oświatowej dla przedszkoli?
Czy jesteśmy gotowi na 2 latki w przedszkolu?
Czy w wychowaniu przedszkolnym potrzebni są eksperci? A może wystarczy wszechstronnie wykształcony nauczyciel?
W jaki sposób możemy się od siebie uczyć nawzajem?

Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli to doroczna konferencja integrująca środowisko związane z wychowaniem najmłodszych. Realizowane są od 2006 r.
Na konferencjach oprócz unikalnych wykładów przeprowadzanych przez uznanych ekspertów z zakresu wychowania przedszkolnego odbywają się dyskusje, a przedstawiciele MEN przedstawiają planowane i aktualne zmiany prawne.