ORGANIZATOR
Wolters Kluwer
Sponsorzy
Partnerzy
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Ecophon
Patroni
instytucjonalni
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim
MSCDN
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Unia Metropolii Polskich

I Zjazd Akademii Rozwoju Szkoły i Przedszkola 2015/2016 - Warszawa, 25 lutego 2016 r.

Zmiany w prawie oświatowym w 2016 roku
09:30 – 09:45 Powitanie uczestników oraz rozpoczęcie konferencji (Elżbieta Piotrowska Albin)
09:45 – 10:30

Uchodźcy i imigranci w szkole i przedszkolu (Katarzyna Leśniewska i Sławomir Sikora)

 • Regulacje prawne
 • Przygotowanie szkoły i przedszkola na przyjęcie imigrantów
 • Współpraca z rodzicami dzieci imigrantów i uchodźców
 • Przykłady dobrych praktyk
10:30 – 11:15

Asystent wspierający nauczyciela w szkole – przepisy prawne i praktyka (dr Teresa Serafin

 • organizacja systemu,
 • przepisy umożliwiające zatrudnienie asystenta nauczyciela,
 • zakres zadań asystenta,
 • forma zatrudnienia asystenta z punktu widzenia: Kodeksu Pracy i KN wynikającemu z tych przepisów rozproszenie decyzyjne ico  z tego wynika.

Jak zorganizować przestrzeń edukacyjną dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera (Wanda Agnieszka Jabłońska)

Celem wystąpienia jest zapoznanie się z ideą kształcenia uczniów autyzmem, w tym zespołem Aspergera w szkole.

Zakres wystąpienia:

 • Podstawy prawne organizacji kształcenia dla uczniów o specjalnych potrzebach.
 • Jak dostosować warunki w klasie . Jak tworzyć indywidulane programy edukacyjne z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Obowiązki i zadania szkoły w zakresie organizacji kształcenia uczniów z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera.
 • Współpraca nauczycieli i rodziców w procesie zaspokojenia potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów..
11:15 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 12:15 Plany Ministerstwa Edukacji Narodowej - Pani Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska  (debata z uczestnikami)
12:15 – 12:30 LEX Prawo oświatowe - praktyczne narzędzie pracy dyrektora
12:30 – 13:15

Nadzór pedagogiczny – zmiany – Anna Gocłowska

Podczas prelekcji zostaną przedstawione zmiany w zakresie nadzoru pedagogicznego wprowadzone od bieżącego roku szkolnego, zarówno
w wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty, jak również zmiany rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym oraz wejścia w życie rozporządzenia w sprawie wymagań państwa wobec szkół i placówek oświatowych

Umiejętności miękkie w szkole - każdy wymaga, nie każdy ich uczy (Grzegorz Więcław) 

Czym są kompetencje twarde i miękkie? Które są ważniejsze? Czy polska oświata dba o ich zrównoważony rozwój? W jaki sposób szkoła może stać się miejscem, w którym młodzi ludzie będą doskonalić twarde i miękkie kompetencje?
Podczas tej prezentacji przedstawiona zostanie istota zdobywania kompetencji miękkich w szkole. Na podstawie dobrych praktyk pokazane będzie o jakie kompetencje przede wszystkim chodzi oraz jak wkomponować je w szkolny program nauczania.
13:15 – 13:30 Przerwa kawowa
13:30 – 14:15 Zmiany w rekrutacjach do szkół (Bogusława Wojtczak) Nauczyciel- moderator, trener, coach. Różne role nauczyciela w pracy z uczniem (Jarosław Kordziński)
Czasy, w których żyjemy stawiają przez nauczycielami nowe wyzwania. Są one powiązane ze zmieniającą się sytuacją społeczną i kształtem relacji między dorosłymi i dziećmi. Wymagają szybkiego uczenia się nowych umiejętności.  Budzą potrzebę planowania i pracy nad własnym rozwojem. Każdy z tych aspektów dotyczy również uczniów. I każdy może zaspokoić nauczyciel posiłkując się wybranymi narzędziami pracy- odpowiednio: moderatora, trenera i coacha.
14:15 – 15:00

Zmiany w Kodeksie Pracy w 2016 roku – Anna Sokołowska

 • Zmiany w umowach na czas określony
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem
15:00 – 15:30 Obiad
15:30 Przejazd uczestników do Muzeum Fryderyka Chopina
16:00

Zwiedzanie Muzeum F. Chopina

Muzyka, zapach i światło to tylko niektóre ze specjalnych efektów, które czekają, aby pobudzać zmysły widzów. Nowatorskie podejście do tematyki życia i twórczości jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów budzi uznanie zarówno wśród miłośników muzyki klasycznej i historyków, jak i artystów.

Misją Muzeum Fryderyka Chopina jest kultywowanie pamięci wielkiego Kompozytora oraz udostępnienie wiedzy na temat jego życia i twórczości szerokiemu gronu odbiorców. Celem Muzeum jest gromadzenie i przekazywanie najwyższej jakości wiedzy oraz doświadczeń artystycznych, których indywidualny wybór będzie zależał od widza. Innowacyjna forma zwiedzania oparta będzie na interakcji z publicznością i natychmiastowej reakcji na indywidualne potrzeby zwiedzających.

Patroni
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim
MSCDN
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Unia Metropolii Polskich
Patroni medialni
oswiata.abc
Dziennik Warto Wiedzieć
Edukacja Internet Dialog
Edulider.pl
Portal CzasDzieci.pl
Miasto dzieci